De ce este importantă estimarea cererii pentru gestionarea eficientă a lanțului de aprovizionare și distribuție?

Home / Distribuție / De ce este importantă estimarea cererii pentru gestionarea eficientă a lanțului de aprovizionare și distribuție?

Estimarea cererii facilitează activități importante în orice business, cum ar fi bugetarea, planificarea financiară, planurile de vânzări și marketing, planificarea materiilor prime, planificarea producției.

 

Mai jos sunt prezentate câteva beneficii pe care estimarea cererii le aduce pentru întregul lanț de aprovizionare și distribuție. 

Relația cu furnizori și condițiile de achiziție 

Vizibilitatea și transparența cererii de materii prime îmbunătățesc relațiile cu furnizorii și dau șansa managerilor de achiziții să negocieze condiții mai favorabile pentru companiile lor.

Capacitatea de stocare și alocarea resurselor

Pe baza nivelului actual al stocurilor, al disponibilității materiei prime și al comenzilor preconizate de la clienți, producția poate fi programată eficient. Acest lucru duce la îmbunătățirea utilizării capacității de depozitare și la alocarea judicioasă a resurselor necesare pentru producție. 

Nivelul de stoc

O previziune adecvată a cererii furnizează informații esențiale pentru asigurarea materiei prime dorite, a WIP și a nivelului de stoc de finite. Acest lucru reduce efectul Bullwhip pe lanțul de aprovizionare, ceea ce duce la optimizarea nivelului de stoc și reducerea situațiilor de stocare excesivă.

Planificarea și logistica distribuției

Acest lucru este vizibil mai ales în cazul business-urilor care se ocupă de mai multe SKU-uri și al rețelelor mari de distribuție. Managerii de logistică au posibilitatea de a echilibra stocurile și de a negocia termeni mai avantajoși cu transportatorii.

Nivelul de satisfacție a clienților

Nivelul de stoc optimizat și o planificarea mai bună, atât a producției, cât și a livrării către client, vor atrage după sine o creștere a nivelului de satisfacție a clienților, precum și o îmbunătățire a unor valori (livrarea la timp, livrarea la timp și integral). 

Ciclului de viață al produsului

Estimarea cererii pe termen mediu sau lung oferă o vizibilitate mai bună a lansărilor de produse noi și a întreruperilor de produse vechi. Acest lucru conduce la sincronizarea materiei prime, a producției și a planificării stocurilor pentru a sprijini lansările de produse noi și, cel mai important, reduce riscul de învechire a produselor.

Managementul performanței

Managementul poate seta KPI-uri și ținte pentru diferite departamente precum Vânzări, Finanțe, Achiziții, Producție, Logistică, etc., pe baza planurilor pe termen mediu și lung, derivate din procesul de estimare a cererii. Eficiența organizațională, eficacitatea și inițiativele de îmbunătățire pot fi proiectate pentru domenii cheie ale companiei.

Aduceți îmbunătățiri în depozit. Solicitați o prezentare FluxVision WMS!

Leave a Comment